U davnim vremenima, Homer, Aristotel i Platon isticali su kvalitete gimnastike, i verovali su da je ona najbolji način da postignemo savršenu ravnotežu između uma i tela, a to bi praktično značilo povezivanje fizičkih vežbi i intelektualne aktivnosti.
Kod gimnastike postoji kombinacija raznih sposobnosti i veština – spretnosti, koordinacije, snage, brzine, gipkosti... Da bi se izvele gimnastičke vežbe, potrebna je izuzetna koncentracija i usredsređenost na sopstveno telo, tako da slobodno možemo reći da je i mozak jedan od „mišića“ koji „bildujemo“ na ovaj način; zbog toga, ovu sportsku disciplinu moguće ja nazvati i „gimnastikom uma“. 
To je zapravo, veština izvođenja kretanja na precizan način i sa konkretno definisanim ciljem. 
Gimnastika je kao „partija šaha“ između našeg uma i tela, jer su pokreti zapravo vođeni umom, odnosno, fizičke vežbe su povezane sa intelektualnom aktivnošću; sve to zajedno, omogućava nam idealan mentalni i fizički balans.

Pošaljite komentar