Nekada se kao priprema za velike bitke, vojska, na prvom mestu konjanici, spremala na pravim konjima. Međutim, tokom vremena oni su zamenjeni drvenim konjima koji su se pravili za tu priliku, a kasnije, kada su pripreme za vojne pohode prestale, to je postala sprava za vežbanje gimnastike i neizostavni deo gimnastičke discipline.

Konj za preskok se sastoji iz trupa dužine 160 cm i širine 35 cm u kome se nalaze ugrađene opruge, što doprinosi pravilnom izvođenju vežbe na njemu. Njegov sastavni deo su i metalni nosači, odnosno stubovi, koji daju stabilnost i čvrstinu. Konj za preskok presvučen je kožom kako bi se smanjila mogućnost povrede gimnastičara pri vežbanju i velikim zaletima.

Prilikom ove vežbe, gimnastičar treba ovu spravu da preskoči uz određenu dozu elegancije. Prvo se pravi zalet do 25 m. Posle toga dolazi  naskok na dasku pri čemu gimnastičar dobija na brzini i visini, što je najbitnije za uspešan preskok. Dok je na visini, gimnastičar na kratko dodiruje konja za preskok i tako ga prelazi i dočekuje se na noge.

Ova vežba prikazuje snažan pokret, eleganciju i sposobnost gimnastičara da svoje telo dovede u sklad i preciznost. U zavisnosti od sopstvenih želja i mogućnosti gimnastičar može pokazati jedan ili više okreta oko svoje ose, premete i salta, koji se završavaju savršeno preciznim doskokom.

Za svaku informaciju pozovite: 065/8 555 222 – prof Zoran Vranov.

Pošaljite komentar