Nekada su konjanici u starim vremenima, u pripremama za bitke, vežbali na pravim konjima i događale su se različite situacije i ovim plemenitim životinjama, a i njima samima. Da bi se to izbeglo tokom vremena su ljudi izmislili i napravili drvene sprave, koje su bile otprilike visine konja i na kojima su mogli da vežbaju i pripremaju se za prava jahanja i različite situacije u bitkama. Tokom vremena, veliki pohodi i bitke konjanika su nestajale, ali je sprava, tj. ovaj drveni konj ostao i vremenom dobijao svoj drugačiji izgled i upotrebu u gimnastici.

Postoje dve vrste gimnastičkih konja –konj sa hvataljkama i konj za preskok.

U sastavu konja za preskok nalazi se trup dužine 160 cm i širine 35 cm u kome se nalaze ugrađene opruge, što doprinosi pravilnom izvođenju vežbe na njemu. Tu su i metalni nosači, odnosno stubovi, koji daju stabilnost i čvrstinu. Konj za preskok presvučen je kožom kako bi se smanjila mogućnost povrede gimnastičara pri vežbanju i velikim zaletima.

Prilikom ove vežbe, konj se postavlja uzduž i zahteva se od gimnastičara da ga preskoči uz određenu dozu gracioznosti. Prvo se pravi zalet, čija dužina može iznositi i do 25 m. Posle toga sledi naskok na dasku pri čemu gimnastičar dobija na brzini i visini, što je najbitnije za uspešan preskok. Dok je na visini, gimnastičar na kratko dodiruje konja za preskok i tako ga prelazi i dočekuje se na noge.

Ovom vežbom se prikazuje snažan pokret, elegancija i sposobnost gimnastičara da svoje telo dovede u sklad i preciznost. U zavisnosti od sopstvenih želja i mogućnosti gimnastičar može pokazati jedan ili više okreta oko svoje ose, premete i salta, koji se završavaju savršeno preciznim doskokom.

Ukoliko Vas se dopadaju ovakvi izazovi, pozovite: 065/8 555 222 – prof Zoran Vranov.


Pošaljite komentar