Roditelji često imaju problem sa izrazito introvertnom decom, koja često nemaju braću ili sestre, i veoma su zatvorena u sebe. Njima je teško da se uklope u bilo koju grupu, kolektiv, društvo… Sportski treneri savetuju izbor neke discipline koja će omogućiti lakšu integraciju deteta među svoje vršnjake. 

Poenta je da dete zavoli to što radi, da se dobro oseća i da shvata da svakoga dana sve više napreduje. To sve vraća veru u sopstvene sposobnosti, tako da raste osećaj samopoštovanja i samopouzdanja. Dete se može konsultovati sa trenerom u svakom trenutku oko neke vežbe i sl. kako bi bilo posavetovano da je što bolje i uspešnije izvede. 

Kada niz upornih ponavljanja dovede do savršenstva, kod svakog deteta se javlja želja za daljim usavršavanjem i sve se više razvija ljubav prema sportskoj gimnastici, a introvertnost polako nestaje ili se značajno smanjuje. Pošaljite komentar