Kada gledamo takmičare na konju sa hvataljkama, uvek im se divimo i ujedno pitamo, koliku snagu moraju imati, pre svega u ramenima i mišićima ruku, da bi tako savršeno izvodili pokrete i dobili najviše ocene za vežbu?
Hajde da malo demistifikujemo ovu spravu od koje mnogi imaju strah, kao od najteže u sportskoj gimnastici.
Vežba se izvodi tako što se takmičar oslanja isključivo rukama na ovu spravu, koja je visoka 115 cm, duga 160, a široka 35 cm. 
Same hvataljke su visoke 12 cm, dok je razmak među njima od 40 – 45 centimetara. 
Vežba na konju sa hvataljkama sa razlogom se smatra najzahtevnijom jer je takmičar sve vreme oslonjen samo na ruke, koje nose težinu čitavog tela. 
Konj sa hvataljkama je sprava koju u sportskoj gimnastici koriste samo muškarci.


Pošaljite komentar