Ovo nije lako pitanje i jasno nam je zbog čega imate dilemu. Između sportske i ritmičke gimnastike postoje razike, a prva je u tome da sportsku gimnastiku treniraju i devojčice i dečaci, dok se ritmičkom bave samo klinceze. Osim toga, ove dve sportske discipline podrazumevaju različite sprave na kojima se vežba, a još jedna bitna razlika je da ritmičke gimnastičarke prati muzika tokom izvođenja vežbi, te da je to svojevrstan spoj plesa i muzike. 

Kada i svojoj klincezi predočite sve ove razlike, možda će i ona sama doneti odluku čime pre želi da se bavi, a to će biti jednostavnije ako je u pitanju nešto starije dete, nego od na primer, uzrasta od 4 godine, kada se savetuje počinjanje sa treninzima.


Pošaljite komentar