Gimnastika je širi pojam i obuhvata ritmičku i sportsku, ali kada kažemo samo reč gimnastika, tada obično mislimo samo na sportsku gimnastiku. 

Ritmika podrazumeva spoj plesa, muzike i sportskih veština, dok je sportska bazična disciplina, koja predstavlja osnov za sve ostale sportove.

Naime, svaki čas fizičkog vaspitanja ili bilo koji trening ma kojeg sporta, započinje sa vežbama zagrevanja, istezanja... a sve je to u sklopu sportske gimnastike. 

Zbog toga je sjajna odluka da ako ne znate na koji sport biste upisali dete koje je u uzrastu četiri, pet godina i sl, tada je dobro da odaberete baš sportsku gimnastiku. Razlog je što će ona dati odlične temelje ako kasnije opredeljenje deteta bude fudbal, rukomet, košarka, tenis ili bilo koji drugi sport. 


Pošaljite komentar