Davne 1774. godine, Johan Bernard Bazedov je u nastavu u školi uveo telesne vežbe. To se dešavalo u Saksoniji, a smatra se trenutkom od koga započinje proces modernizacije gimnastike. Interesantno je da su germanske zemlje prve uvidele značaj ovog budućeg sporta.

Fridrih Ludvig Jan, Nemac, radio je na razvijanju posebnih tehnika i gimnastičkih sprava. Tako nastaju vratilo, greda, razboj, skokovi... Zbog svega ovoga, dobio je naziv oca moderne gimnastike. 

Guc Mut, Šveđanin, razvio je ovaj sport tako da bude graciozan, i to tako što je akcenat stavio na ritmičke pokrete. Per Henrik Ling, uveo je vežbe sa malim loptama, čunjevima, kao i sa obručima. Ovde je bilo važno da vežbači imaju dobru koordinaciju i osećaj za balans, kao i ritam. 

1881. godine, otvoren je gimnastički klub u Berlinu, a nakon toga se otvaraju i mnogi drugi klubovi ovog tipa. Pošaljite komentar