Kao što znamo, sportska gimnatika vuče svoje korene iz daleke prošlosti, starog Egipta, stare Grčke i starog Rima. Tada je smatrana kao akrobatska veština, ili kao vežbanje koje doprinosi telu čoveka da ostane jako i u dobroj snazi i kondiciji. Takođe, ratnici su se koristeći gimnastičke vežbe, pripremali za ratove. 

To je bilo jako davno, a kada su počela prva regularna takmičenja u ovoj novoj sportskoj disciplini?

Postoje podaci koji govore da je prvo takmičenje održano tek 1877. godine u tadašnjoj Čehoslovačkoj. 1888. godine formira se Međunarodni gimnastički savez, i to se smatra presudnim korakom kada je reč o osmišljavanju vežbi na spravama.

U savez se učanilo više od sto pedeset zemalja širom sveta, dok se centar nalazio u Švajcarskoj. Prve olimpijske igre su odigrane 1896. godine u Atini, i tada muška gimnastika postaje jedan od devet sportova koji su bili uključeni u program. 


Pošaljite komentar