Kao što smo naveli u mnogim tekstovima do sada, sportska gimnastika se nalazi u osnovi gotovo svih ostalih sportova i zbog toga se naziva bazičnim. Naime, svaki trening ili svaki čas fizičkog vaspitanja, započinju vežbama zagrevanja, istezanja... 

Da bi neko bio dobar sportski gimnastičar, neophodno je da bude:
- brz
- snažan
- sa dobrom koordinacijom pokreta
- da poseduje gipkost tela
- da bude spretan...

Naravno, ne očekuje se da dete sve ove osobine unapred poseduje, već će ih ono razviti tokom redovnih treninga koje bude posećivalo. Sportska gimnastika se drugačije naziva i savršenim balansom uma i tela, jer se od takmičara traži izuzetna usredsređenost i fokusiranost, da bi se vežba izvela pefektno i bez i najmanje greške. 

Zbog toga gimnastičari neumorno ponavljaju jednu te istu vežbu, dovodeći je vremenom do savršenstva, što se vidi na prestižnim takmičenjima, pa se tome svi divimo, a mališani maštaju da i oni sve to mogu jednog dana. 


Pošaljite komentar