Roditelji često žele da čuju sve što mogu o sportu na koji planiraju da upišu dete, pa ćemo se u ovom kratkom tekstu pozabaviti kratkom istorijom sportske gimnastike.

Reč gimnastika potiče od grčke reči i značila bi – vežbanje. Prvi počeci gimnastike se pojavljuju u starom Egiptu, međutim, vežbači su više ličili na akrobate. Ova disciplina se koristila da bi se vojnici spremili za ratove, da bi se sportisti uvežbali, kao i da bi se održala dobra telesna kondicija – sve ovo se dešavalo u staroj Grčkoj.

Sposobnosti koje su imali ljudi koji su se bavili gimnastikom, bile su visoko cenjene, tako da to prihvataju i stari Rimljani, pa tako pripremaju svoje legije za ratove. Ipak, kada je rimska imperija doživela pad, tako je nestalo i interesovanje za gimnastikom, tako da ona više postaje svojevrstan oblik zabave. Pošaljite komentar