Ako je vaše mišljenje da je gimnastika dobar izbor za vaše dete, onda bi trebalo da napravite prvi korak i da ga odvedete na prvi, probni trening, koji je besplatan.

Čak i deca koja su sasvim nezainteresovana za sport i fizičke aktivnosti, kada vide drugu decu kako vredno treniraju i kako spretno izvode vežbe koje trener zahteva od njih, prirodno se javlja potreba da se bude deo svega toga, da se bude deo tima, ekipe, i budi se želja za takmičenjem, nadmetanjem, dokazivanjem...

Naravno, tu je značajna i uloga trenera koji će obaviti kratak razgovor sa novopridošlim članovima, i sve to ima za cilj da ih dodatno motiviše kako bi svaki sledeći put sa osmehom dolazili na trening koga rado iščekuju. 


Pošaljite komentar