Kao i sve drugo – jeste lako, za onoga ko je pre toga vežbao godinama i beskrajno ponavljao vežbu dok je nije doveo do savršenstva.

Šta podrazumeva preskok?

Takmičar preskače preko konja, a odskok je sa odskočne daske. Kod muškaraca, konj je visok 120 cm.
U toku takmičenja, najčešće se izvedu dva različita skoka. Ukupna ocena se dobija zbirom, što sve zavisi od takmičenja. Pored toga, ocena se dobija tako što se bira bolji skok, ili se uzima srednja ocena. 
Preskok, kao disciplina, postoji i kod devojaka i kod mladića. Pravila ocenjivanja su ista. 
Inače, na takmičenjima, muškarci se takmiče u šest, a devojke u četiri discipline. 


Pošaljite komentar