Verovatno u životu ne postoji ništa važnije nego što je rad na sopstvenom samopouzdanju. Jer, ako čovek nema veru u sebe i svoje sposobnosti, onda i ona znanja i veštine koje poseduje, neće moći da prikaže drugima i tako da postigne određeni uspeh. A za tim, naravno, sledi frustracija i nezadovoljstvo, što naravno, niko ne želi.

Sportska gimnastika nas uči da je svaka prepreka savladiva, samo ako se dovoljno potrudimo. Ovo može da se primeni i na sve ostale oblasti života – na školu, druženje sa vršnjacima i slično. 

Vežbajuči, deca postaju svakoga dana sve savršenija u tome i bolja, tako da na kraju, izvode tačku bez ijedne greške. Svakako, samopouzdanje raste, a i vera u to da smo prevazišli svoje sopstvene granice i da smo postali ne samo bolji od drugih, već bolji i od sebe.


Pošaljite komentar