Pošto smo u prethodnim delovima ovog teksta objasnili koje su sve štete ako se dete prepusti uživanju u virtuelnom svetu i zatvorenom prostoru, sada ćemo navesti koji su benefiti ukoliko prihvati da se bavi sportskom gimnastikom.

Naime, sportska gimnastika je u osnovi svih sportova. Ako ne znate na koji sport da upišete dete, onda je najbolji izbor da birate bazičan sport, pa se mališan kasnije lako može preusmeriti na bilo koju drugu disciplinu, jer je već postavilo dobre temelje.

Poznato je da svaki čas fizičkog vaspitanja u školama počinje vežbama zagrevanja i istezanja, kao i svaki trening, bilo kog sporta. Zbog toga je sportska gimnatika vaš pravi izbor, a način da motivišete dete jeste da ga dovedete na prvi probni trening, koji je besplatan. Sama atmosfera će delovati dovoljno motivišuće da poželi da se ponovo vrati u salu. 


Pošaljite komentar