Da biste motivisali dete, najbolje je da mu ispričate priču o tome kako je gimnastika zapravo, jedan drevni sport, i da su se tako ratnici pripremali za svoje borbe. Trenirajući gimnastiku, postajali su najpre snažni, a zatim i spretni, okretni, brzi, hitri... Pored toga, krasili su ih vretenasti mišići, i mogli su da urade mnogo toga što obični ljudi nisu bili u stanju. A sve zbog toga jer su trenirali.

Ta priča, koja važi za drevne ratnike, može da se primeni i na današnje, savrmeno doba. Naime, svako ko se bavi nekim sportom, omogućava sebi da se fizički i psihički pravilno razvija, stiče dobre navike, kao što je disciplinovanost, motivisanost, posvećenost... – tako da se sve te nove i korisne stečene osobine mogu primeniti i na druge oblasti života, kao što je škola ili sve druge vannastavne aktivnosti.Pošaljite komentar