Vratilo SPIETH

Cena: 2,814.00 EUR

Učešće kluba: 938.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 1,876.00 EUR

Uplate donacija možete izvršiti na jedan od sledećih računa:

Dinarski račun: 150-0000025022294-04Devizni račun: 250-1580000074180-35 IBN: RS35250135000001418086

Prilikom uplate pozvati se na broj 104

QR kod za e-banking. Uslugom "IP Skeniraj" uplatnica se automatski popunjuje.


Vratilo “Stuttgart" FIG certified, ORIGINAL REUTHER. Sa sigurnosnom sipkom od nerdjajuceg celika, podesivom od 260 do 295 cm, dvostrukim sistemom ucvrscenja kabala sa 2 sigurnosna klizaca. High Bar "Stuttgart" FIG certified, ORIGINAL REUTHER With antifracture safety bar of stainless steel, adjustable from 260 to 295 cm, double cable fixing system with 2 safety slide adjusters. Cena je sa PDV bez transporta