Gimnastika predstavlja vrlo zanimljivu sportsku disciplinu jednako dopadljivu i devojčicama i dečacima. Ista se zbog svojih višestrukih prednosti preporučuje mališanima od najranijeg doba. Ukoliko je Vaše dete zainteresovano da se bavi nekim sportom, ali još uvek nije odlučilo koji bi to sport mogao da bude, gimnastika mu može biti dobra osnova i odskočna daska za dalje bavljenje sportom u životu.
Gimnastički klub Pobednik je na brojnim lokacijama širom Beograda pružio mogućnost velikom broju dece da se upoznaju sa lepotama i prednostima gimnastike. Pre svega gimnatika kao sportska disciplina omogućava deci da pravilno rastu i razvijaju se u spretne i okretne mlade ljude. Deca koja redovno dolaze na gimnastičke treninge imaju znatno jaču muskulaturu i spremnija su za izazove koje život pred njih stavlja.

Gimnastika je sport koji u sebi sadrži veliki broj vrlo interesanstnih vežbi koje uključuju mišiće celog tela, a budući da iste treba da izvode deca, date vežbe su im predstavljene kao vid igre i zabave. Samim tim deca gimnastiku ne posmatraju kao sport već kao zanimljuvu vrstu igre u kojoj učestvuju sa vršnjacima. Na brojnim spravama deci je data mogućnost da oprobaju svoje veštine i umeće.
Savladavajući fizičke prepreke, deca se ujedno osobađaju i mentalnih blokada, što znači da gimnastika u velikoj meri doprinosti i njihovom mentalnom razvoju. Gimnastika se može posmatrati i kao niz motoričkih zadataka koje je neophodno da dete reši kako bi se dobila skladna celina. Na ovaj način poboljšavaju se kogntivne sposobnosti deteta i ističu pozitivne strane njegove ličnosti.
Ako se pogleda sa zdravstvenog aspekta gimnastika daje veliki doprinos zdravlju deteta. Ista služi za otklanjanje postojećih i sprečavanje pojave mnogih deformiteta. Budući da jeliki broj dece danas ima problema sa ravnim tabanima, krivom kičmom i gojaznošću, važno je istaći da im gimnastika pomaže da eliminišu ove probleme, budu zdraviji i sposobniji.


Takođe ukoliko su kod deteta prisutni strahovi od npr visine, javnog nastupa i slično, gimnastika je dobar put za prevazilaženje ovih strahova. Ista daje detetu veći osećaj samopouzdanja i utiče na njegovu upornost. Usled prevazilaženja sopstvenih strahova i suočavanja sa činjenicom da je granice izdržljivosti moguće pomeriti, dete postaje slobodnije i spremnije za izazove koje život nosi.
Isto tako budući da su deca prilikom odrastanja sklona padovima i povredama, gimnatičke vežbe ih navode na to kako da se spremno dočekaju na noge i ruke, bez ozbiljnijih povreda. Ono što je možda i najvažnije jeste mentalna zaokupljenost sportom kod dece u odnosu na brojne druge loše faktore sredine kojoj su deca u velikoj meri danas izložena.

Submit Your Comment