U okvoru Sedme beogradske gimnazije u Mirijevu, nalazi se Gimnastički klub Pobednik. Vrata istog otvorena svu svim dečacima i devojčicama koji žele da se bave sporstkom gimnastikom. Gimnastika se smatra osnovom svih drugih sportova. U velikoj meri ista pozitivno utiče na psihički tako i na fizički razvoj dece, zbog čega je preporučljiva deci od najranije dobi.

Gimnastika predstavlja kamen temeljac svih drugih sportova. Ista je bazični sport koji muskulaturu deteta čini snažnijom, jačom i savitljivijom. Ukoliko se Vaše dete nakon bavljenja gimnastikom opredeli za neki drugi sport ista će mu poslužiti kao savršen oslonac. Od četvrte godine pa na više, gimnastika se jednako preporučuje dečacima i devojčicama. U toj dobi je njihovo telo najpogodnije za dalji pravilan rast i razvoj.

Deca koja se aktivno bave sportom imaju bolji osećaj za disciplinu, samokontrolu, sigurnija su u sebe i lakše podnose gubitke u životu, koje smatraju sastavnim delom života. Deca koja redovno idu na sportsku gimnastiku pre svega imaju bolju interakciju sa drugim ljudima, vole da se druže i razmenjuju svoja iskustva.


GK Pobednik u naselju Mirijevo, pruža deci mogućnost da se na jedinstven način upoznaju sa lepotama i prednostima sportske gimnastike. Ovaj graciozni sport ima za cilj sprovođenje određenih vežbi po dobro u vežbanom šablonu, sa stvaranjem atraktivne kompozicije koju ispunjavaju skokovi, okreti, preskoci i hvatovi. Čak i najstidljivija deca, putem sportske gimnastike se oslobađaju datog straha i bivaju samopouzanija.

Stručni trenerski tim GK Pobednik u Mirijevu je tu da svakom detetu ponaosob omogući da savlada prve gimnastičke korake i otrkije svoj skriveni talenat. Savremeno opremljen prostor gimnastičkim spravama za vežbanje poput gimnastičkog partera, grede, vratila, razboja, konja za preskog i tramboline, omogućava mališanima da stiču nove veštine i izrastaju u spretne i okretne mlade ljude.

Treneri:


Submit Your Comment