Vrednost sprava

97,757.00 EUR

Učešće kluba

14,201.00 EUR

Donacije

59,960.00 EUR

Prikupljeno

74,161.00 EUR

Nedostaje

23,596.00 EUR

Uplate donacija možete izvršiti na jedan od sledećih računa:

Dinarski račun: 150-0000025022294-04Devizni račun: 250-1580000074180-35 IBN: RS35250135000001418086

Roditelji - 600.00 EUR

Parter SPIETH

Cena: 49,198.00 EUR

Učešće kluba: 0.00 EUR

Prikupljene donacije: 49,198.00 EUR

KUPLJENO

Poziv se na broj 101

Detaljnije
Sportski savez Srbije - 49,198.00 EUR
Sportski savez Srbije - 7,199.00 EUR

Preskok SPIETH

Cena: 4,979.00 EUR

Učešće kluba: 1,660.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 3,319.00 EUR

Poziv se na broj 103

Detaljnije

E-banking QR kod

Vratilo SPIETH

Cena: 2,814.00 EUR

Učešće kluba: 938.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 1,876.00 EUR

Poziv se na broj 104

Detaljnije

E-banking QR kod

Greda SPIETH

Cena: 2,706.00 EUR

Učešće kluba: 2,706.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

KUPLJENO

Poziv se na broj 106

Detaljnije

Zenski razboj SPIETH

Cena: 4,222.00 EUR

Učešće kluba: 1,407.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 2,815.00 EUR

Poziv se na broj 107

Detaljnije

E-banking QR kod

Krugovi SPIETH

Cena: 4,439.00 EUR

Učešće kluba: 1,480.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 2,959.00 EUR

Poziv se na broj 108

Detaljnije

E-banking QR kod

Olimpijska Trambolina

Cena: 8,038.00 EUR

Učešće kluba: 2,680.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 5,358.00 EUR

Poziv se na broj 109

Detaljnije

E-banking QR kod

Prometz D.o.o. - 1,292.00 EUR

Daska SPIETH - Hard

Cena: 1,051.00 EUR

Učešće kluba: 350.00 EUR

Prikupljene donacije: 0.00 EUR

Nedostaje: 701.00 EUR

Poziv se na broj 112

Detaljnije

E-banking QR kod

Roditelj Zoran - 1,149.00 EUR
Prometz D.o.o. - 522.00 EUR