Gimnastika kao sportska disciplina jednako je preporučljiva kako ženskom tako i muškom polu. Na osnovu njenih karakteristika i žene i muškarci mogu pronaći svoje mesto u sportskoj gimnastici. Kada se uporede muška i ženska gimnastika, možemo da primetimo nekolicinu razlika kada su discipline u kojima se gimnatičari takmiče u pitanju.


U muškoj kategoriji izvodi se niz vežbi, spojenih u harmoničnu kompoziciju, prilikom čega je svaka pojedinačna vežba na svoj način specifična i vredna pažnje. Gimnastički višeboj predstavlja osnovu svih takmičenja i najveći izazov za svakog ozbiljnog gimnastičara.

Discipline u kojima se muškarci takmiče kada je sportska gimnastika u pitanju:
 • - parter
 • - konj sa hvataljkama
 • - preskok
 • - razboj
 • - vratilo
 • - krugovi

Pojedinačno o svakoj vežbi:
 • - vežbe na parteru predstavljaju najbolji način da se stekne uvid u snagu jednog gimnastičara. Iste zahtevaju od njega da bude fleksibilan, okretan i da vrlo dobro upravlja sopstvenim pokretima odnosno da ima savršenu ravnotežu. Vežbe na parteru sastavljene su u najvećem obimu od salta, premeta i poprečnih osa zahvaljujući čemu se stvara vrlo interesantna kompozicija. Prilikom vežbi na parteru gimnastičar mora da iskoristi celokupan prostor koji mu je dat na raspolaganje, istovremeno naglašavajući svaku pojedinačnu vežbu.
 • - za razliku do vežbi na parteru, vežbe na konju sa hvataljkama se izvode znatno sporije. Posmatrano sa strane iste deluju poprilično lako, ali zapravo zahtevaju enormnu snagu vežbača da celo svoje telo drži na rukama, te balansirajući istim izvodi lagane i kontinuirane kružne pokrete. Vežbe na konju sa hvataljkama izgledaju vrlo elegantno i ostavljaju posmatrača zadivljenim. Za izvođenje istih je potrebna velika preciznost i unapred precizno osmišljen svaki pokret.
 • - vežbe preskoka počinju velikim zaletom koji može da dosegne i 25m. Po zaletu sledi naskok na dasku, te sunožni odraz, skupljanje nogu i lagano odbijanje rukama o konja. Prilikom izvođenja vežbe preskoka u prvi plan stupaju brzina i snaga gimnastičara, ali i njegove izuzetne akrobatske veštine.
 • - vežbe na razboju sačinjene su od akrobacija na paralelnim šipkama na određenoj visini koje do maksimuma testiraju snagu i okretnost svakog gimnastičara. Gimnastičar na razboju treba pre svega da pokaže svoju fleksibilnost, veštinu, umeće, sposobnost da na velikoj visini izvodi najveštije okrete i izvrsnom koordinacijom tela zadivi publiku.
 • - vežbe na vratilu sastavljene su od kontinuiranih pokreta, prilikom kojih gimnastičar ni u kom trenutku ne sme da dodirne šipku vlastitim telom. Vežbe se sastoje od hvatova, rotirajućih okreta i kompozicija koje čine da gimnastičar izgleda spektakularno u letu. Stiče se utisak da se isti nalazi u beztežinskom stanju i da gravitacija u tom trenutku nije prisutna.
 • - krugovi odnosno gimnastički krugovi su verovatno najzahtevnija vežba kojoj se gimnastičar može posvetiti. Isti imaju zadatak da u najvećoj meri demonstriraju snagu i izdržljivost vežbača, kao i da pokažu koliko je posvećenosti potrebno da bi se stekla kontrola nad vlastitimo pokretima. Vežbe se izvode u vazduhu, što znači da kada jednom otpočnu gimnastičar nema stabilno tlo pod nogama i sav njegov učinak zavisi od snage koju ima u rukama.Submit Your Comment