Jedna od najpreporučljivijih sportskih disciplina za žene je svakako sportska gimnastika. Ista zahvaljujući svojim elementima u prvom planu ističe gracioznost svake gimnastičarke, njen izuzetan osećaj za ritam, lepotu pokreta, okretnost, spretnost i neverovatnu dozu samokontrole. Kada je reč o takmičenjima u ženskoj sportskoj gimnastici ista su sačinjena od niza različitih vežbi, koje se izvode na gimnastičkim spravama različitog spektra.


Ženska gimnastika podrazumeva takmičenja u sledečim disciplinama:
  • - preskok
  • - dvovisinski razboj
  • - greda
  • - parter

Pojedinačno o svakoj vežbi:
  • - vežbe preskoka imaju zadatak da istaknu snagu, preciznost i dinamiku pokreta jedne gimnastičarke. Istoj je prilikom ove vežbe na raspolaganju 25m zaletne trake koju treba da iskoristi na najbolji mogući način. Zalet se pre svega treba prilagoditi odskočnoj dasci. Od ovog naime zavisi i uspeh samog skoka. Nakon toga sledi faza leta praćena naskokom na spravu za vežbanje. Tehnički gledano ovo je vrlo zahtevna vežba koja zahteva maksimalnu koncentraciju i dugogodišnje vežbanje.
  • - vežbe na dvovisinskom razboju su svakako najspektakularnije. Kako bi bila u mogućnosti da izvede ove vežbe mlada gimnastičarka mora pre svega da izuzetno dobro vlada pokretima svog tela, da bude snažna, okretna, spretna i da hrabro pušta i hvata nižu i višu prečku raboja. Dvovisinski razboj na vrlo specifičan način ističe gracioznost svake gimnastičarke, njenu smelost i spretnost.
  • - vežbe na gredi su u najvećoj meri umetničkog karaktera. Iste zahtevaju pre svega od gimnastičarke da ima dobru ravnoteži i da veruje svom telu kada izvodi različite akrobacije u vazduhu sa doskokom na gredu. Važno je takođe da gimnastičarka ima dobar osećaj za ritam, da je fleksibilna i da svojim ujednačenim tempom stvara kompoziciju koja zadivljuje.
  • - vežbe na parteru su gledano sa strane izuzetno dinamične, brze i vrlo privlačne. Gimnastičarki je na raspolaganju elastična podloga na kojoj se izvode energični premeti, salta i druge akrobacije u vazduhu. Potrebno je da gimnastičarka ima savršenu koordinaciju pokreta, da se služi dobro isplaniranim načinom izvođenja vežbi i da veruje svom umeću.Submit Your Comment