Pored sportske gimnastike koja sve više poprima na popularnosti poslednjih nekoliko godina prvenstveno zbog dobrobiti koju čini ljudskom telu i duhu, ono što je posebno interesantno jeste jedan drugačiji jednako pozitivan vid gimnastike, a to je rekreativna gimnastika.

Za razliku od sportske gimnastike, kada je reč o rekreativnoj gimnastici fokus nije usmeren na plasmane na razna takmičenja i pobede na istima, već na rekreaciji tela, odnosno na primeni različitih vežbi i poligona sa ciljem postizanja dobrih rezultata na polju oblikovanja tela, sticanja bolje fizičke spreme, koordinacije pokreta, izdržljivosti kao i prevencije različitih deformiteta.
Rekreativna gimnastika jednako je proporučljiva i deci i odraslim osobama. Kada je reč o dečijoj rekreativnoj gimnastici ista predstavlja najbolji način da se dete upozna sa sportom i njegovim lepotama uopšte, kao i da stekne dobre radne navike, nauči da bude odgovorno, savesno i da pravilno upravlja svojim postupcima.

Putem rekreativne gimnastike kod dece se utiče na ispravljanje nepravilnog držanja tela i ostalih disfunkcija koje mogu nastati usleg višečasovne neaktivnosti, sedenja isprad računara i slično. Putem prvenstveno igre i veoma zanimljivih elemenata koje dete treba da savlada, njegovo telo se pravilno razvija i ono fizički i psihički izrasta u spretno, snalažljivo, razumno i kreativno biće.
Rekreativna gimnastika je tako osmišljena da zaokupi pažnju dece svih uzrasta, odnosno da im svaki trening učini zanimljivim i posebnim. Jednako poput sportske gimnastike i rekreativna gimnastika daje osećaj pojedincu da je sve moguće ukoliko se dovoljno potrudi i vežba. Sa ovakvom osnovom dete je u bližoj ili daljoj budućnosti spremno da prihvati i druge izazove koji se pred njega stavljaju, bilo da su u pitanju sportski ili životni.

Osim za decu, rekreativna gimnatika je značajna i za odrasle ljude koji žele da budu aktivniji i da se odvoje od pasivnog načina života. Budući da aktivira mišiće duž celog tela, uključuje rad svih ekstremiteta i ujedno insistira na umnoj aktivaciji rekreativna gimnastika je dobar način ne samo da poboljšate izgled i držanje svog tela već i da se oslobodite stresa, napetosti i svih negativnih osećanja i emocija.

Submit Your Comment