Muski razboj SPIETH

Cena: 7,199.00 EUR

Učešće kluba: 0.00 EUR

Prikupljene donacije: 7,199.00 EUR

KUPLJENO

Uplate donacija možete izvršiti na jedan od sledećih računa:

Dinarski račun: 250-1160033995091-65Devizni račun: 250-1580000074180-35 IBN: RS35250135000001418086

Prilikom uplate pozvati se na broj 102


Muski razboj "Melbourne" FIG certified, ORIGINAL REUTHER, Inovativne Dynamoflex® stakloplasticne pritke kombinuju optimalnu vertikalnu dinamiku elemenata gimnastike izmedju pritki sa stabilnim celicnim okvirom za veliku vodoravnu stabilnost i za bocne elemente na jednoj pritki. Podesiva visina izmedju 160 i 210 cm u koracima od 5 cm. Stepeno podesavanje sirine od 41 do 71 cm. Takmicarska visina prema FIG-normi: Pozicija 9. Parallel Bars "Melbourne" FIG certified, ORIGINAL REUTHER Innovative Dynamoflex® Fiberglass rails combine optimal vertical dynamics for gymnastics elements between the rails with stable steel frame for great horizontal stability for sideward elements on one rail. Height adjustable between 160 to 210 cm in 5 cm increments. Stepless Width adjustment from 41 to 71 cm. Competition height according to FIG-Norm: Position 9. Transport trolley (art. 1404016) is optional available. Cena je sa PDV bez transporta

Sportski savez Srbije - 7,199.00 EUR