Set zatezaca za vratilo

Cena: 522.00 EUR

Učešće kluba: 0.00 EUR

Prikupljene donacije: 522.00 EUR

KUPLJENO

Uplate donacija možete izvršiti na jedan od sledećih računa:

Dinarski račun: 250-1160033995091-65Devizni račun: 250-1580000074180-35 IBN: RS35250135000001418086

Prilikom uplate pozvati se na broj 114


Double cable fixing system with 2 safety slide adjusters.

Prometz D.o.o. - 522.00 EUR