Da bi se preskok izveo pravilno, potrebno je da se uzme zalet od oko 25 metara, nakon čega sledi odraz od odskočne daske prema konju za preskok. Takmičar se u preletu prebacuje na drugu stranu, a doskoj je na strunjači.

U muškoj konkurenciji, konj za preskok je visine 135 cm. 2001. godine, tradicionalni gimnastički konj za preskok je zamenjen stabilnijom i dužom spravom koja takmičarima, u obe konkurencije, olakšava izvođenje ove vežbe.

Za vreme jednog takmičenja se izvode dva skoka, pa se ukupna ocena dobija zbirom, odnosno srednjom ocenom, ili se izabere bolji skok.

Ako ste se divili takmičarima koji vežbaju na krugovima, onda vas svakako zanima da znate na kojoj visini se oni nalaze. Reč je o 2m i 55 cm, i postavljeni su iznad strunjače. Razmak između dva kruga je pola metra, dok je obim svakog od njih 18 cm. Takmičar okretima izvodi vežbu, nalazi se u visu, dok je na kraju vežbe akrobatski skok.

Pošaljite komentar