U ovom delu teksta ćemo se upoznati sa četiri vrste takmičenja, koje su zastupljene kako u ženskoj, tako i u muškoj konkurenciji.
Krenimo redom:

Najpre, kvalifikacije. To znači da se svi takmičari i takmičarke nadmeću pojedinačno ili kao članovi ekipa; tako oni postižu određene rezultate koji ih kvalifikuju za finale po spravama, finale višeboja, kao i ekipno finale.

Navedimo da jedna ekipa može da broji do pet članova. Bodovanje se odvija tako što se zbroje tri najveće ocene na svakoj spravi, i na taj način dolazimo do rezultata ekipe.
Ekipno finale bi značilo da se najboljih osam ekipa takmiči u finalu.

Spomenimo i finale po spravama. To bi značilo da najboljih osam učesnika iz muške i ženske konkurencije (pri čemu može biti maksimum 2 iz iste zemlje), a koji su postigli najbolje rezultate na nekoj spravi u kvalifikacijama, sada se nadmeću za titule pobednika. 

U našem narednom tekstu pročitajte o finalu višeboja.


Pošaljite komentar