Mnogi roditelji imaju decu koja su pasivna, i vole da vreme provode tako što sede kod kuće, igrajući igrice, gledajući TV program i slično. Kod ovakve dece izostaje sasvim ili delimično, bilo kakav vid aktivnosti.

Naravno, ne treba posebno naglašavati koliko je to štetno, s obzirom da se organizam dece nalazi u rastu i razvoju, pa je potrebno da stalno budu u pokretu.

Roditelji se pitaju šta da rade, ako imaju dete koje je nezainteresovano za sport, generalno? Tada je dobra ideja da pokušate da mu približite sport iz drugih uglova, i objasniti da to nije samo takmičenje i nadmetanje, vežbanje i treniranje, već da je to i druženje, sticanje novih prijatelja, pozitivna atmosfera na svakom treningu...

Zbog toga bi bilo najbolje da svoje dete dovedete na probni trening koji organizujemo, i isti je besplatan. Služi da se dete upozna sa svojim vršnjacima, i trenerima, da mu se sve što vidi dopadne, te da poželi da bude deo svega toga.

Termin možete da zakažete putem telefona, i izabrati ono vreme koje vama odgovara. Pošaljite komentar