Pošto se deca upoznaju sa osnovama sportske gimnastike, polako će početi da upoznaju sprave. Naučiće da se neke od njih koriste, na primer, samo u muškoj konkurenciji. 

Primera radi, muške discipline su:
  • • parter
  • • konj sa hvataljkama
  • • krugovi
  • • konj za preskok
  • • razboj
  • • vratilo
Dok su ženske discipline:
  • • preskok
  • • dvovisinski razboj
  • • greda
  • • parter
Sportska gimnastika se često javlja pod terminom – gimnastika, ali bi trebalo da razlikujemo i ritmičku gimnastiku koja je namenjena samo devojčicama i devojkama.


Pošaljite komentar