Kada kažemo da nešto morate da upoznate da biste mogli da volite – onda ćete se verovatno složiti sa nama. To je slučaj i sa gimnastikom, sportskom i ritmičkom. Neki ljudi uopšte ne znaju šta podrazumeva taj sport, i kako on može da utiče pozitivno na njihovu decu.

Mi ćemo samo reći da bavljenje gimnastikom čini da vaše dete postane snažno, okretno, vešto, hitro, i pri tome se razvijaju osobine kao što je samopouzdanje, vera u sebe, saznanje da nijedna prepreka nije dovoljno velika da se ne može savladati, samo ako uložimo dovoljno napora.

Probni trening koji organizuje Gimnastički klub Pobednik se ne plaća, dakle, gratis je i ima ulogu da se deca upoznaju sa svojim vršnjacima – onima koji dolaze po prvi put i onim drugim, koji treniraju već neko vreme ili čak godinama.

Takođe, sledi upoznavanje sa trenerima, i roditelja sa njima, pa se tako stvara jedna topla, prijatna, prijateljska atmosfera, tako da svi jedva čekaju da se ponovo vrate na prvi, pravi trening.
Treninzi postaju obaveza kojoj se deca raduju, ne samo zbog vežbanja, već i zbog druženja, koje nije virtuelno, već realno. 


Pošaljite komentar