Svi ćemo se složiti sa time da je škola najvažnija i obrazovanje koje dete stiče kroz redovnu nastavu. Takođe, znamo da deca svakoga dana imaju po šest ili sedam časova, te da je gradivo obimno, opširno, teško za savladavanje, posebno kada je reč o nekim zahtevnim predmetima. 

Onda se postavlja logično pitanje, da li je opterećenje za dete ako ga upišemo da trenira neki sport, i time mu nametnemo još jednu obavezu? Treniranje podrazumeva da dete bude prisutno u sali u određeno vreme, i da tu provede sat i po, na primer. 

Razmišljajte na ovaj način: treninzi nisu tu da opterete vaše dete još više, već da ga rasterete, dakle baš suprotno. Tačno je da se potroši određeno vreme, ali razmislite, kako bi mališani provodili te sate da se ne bave sportom? Verovatno bi samo sedeli, i gledali sadržaje preko interneta. 

Da li je to zdravo i dobro? Naravno da ne. Sport je najbolji način da se mališani razvijaju pravilno i kada je reč o telu i kada se radi o psihi. 


Pošaljite komentar