Gimnastički talenti, baš kao i svi drugi talenti mogu se prepoznati u vrlo ranom uzrastu deteta. Prirodno je da dete samo ne može da prepozna talenat kod sebe, bez obzira da li je umetnički talenat ili talenat za sport, ali dete može da oseti da mu neke stvari više prijaju još u nekim određenim godinama.
Talenat bi trebalo da prepoznaju odrasli, kako roditelji, tako i treneri, vaspitači, učitelji i svi oni koji učestvuju u razvoju deteta.

Kako prepoznati talenat kod dece?

Na prvom mestu potrebno je da roditelji, vaspitači, treneri i svi drugi budu prisutni u radu sa detetom, kako bi između ostalog mogli da ga pravilno usmere i podrže.

Talenat za gimnastiku ali i bilo koji drugi sport, umetnost ili veštinu se može prepoznati u veoma ranom periodu. Tu najvažniju ulogu imaju roditelji koji svesno učestvuju u vaspitanju deteta i primećuju detetov razvoj i ponašanje. Ono što je u detetu mora se izraziti na neki način, samo te znakove bi trebalo da roditelji prepoznaju na vreme i da ih pravilno razviju uz podršku drugih, pre svega trenera, vaspitača, učitelja. Inicijalni korak bi ipak trebalo da naprave roditelji, tako što će pratiti detetov razvoj i uraditi sve što je potrebno u datom trenutku.

Istina, deca u najranijem uzrastu često menjaju interesovanja ali ona istinska često ne prolaze i trebalo ih podstaknuti na pravi način.

Kako pravilno podržati talenat kod dece?

Za pravilno usmeravanje deteta nije dovoljna samo jedna osoba već moraju svi u svom domenu razvijati talenat kod deteta na pravi način. Ukoliko je dete talentovano za gimnastiku, roditelj je taj koji bi trebalo da ga upiše na trening, dok bi samo treniranje gimnastike, trebalo da vodi obučen i licenciran trener, koji e umeti da prepozna i dalje razvija taj talenat kod dece adekvatnim pristupom. Kada gimnastika počne da zauzima važan deo u detetovom razvoju i dete shvati da postoji veće interesovanje i da želi da se razvija u tom pravcu, tada bi i učitelji u školi trebalo da se uključe i podrže dete tako što će pronači način na koji će dete adekvatno ispunjavati školske obaveze i baviti se gimnastikom.Submit Your Comment