U svetlu dinamičnog razvoja dece, gimnastika se pokazala kao veoma korisna disciplina, na putu ka samostalnosti i samopouzdanju. Ova sportska aktivnost nije samo trening i rad na fizičkom razvoju tela, već je mnogo više od sporta. Gimnastika  u dečijem uzrastu možda i najviše doprinosi razvoju samopouzdanja

Samopuzdanje i gimnastika

Znamo koliko je samopouzdanje važno i da je ono najvažnija stvar koju dete treba da stekne u svom razvoju, a koje nije važno samo za postizanje sportskih rezultata već i za sve ostale aktivnosti u životu. Kada ga jednom dete izgradi na pravi način, samopouzdanje mu donosi samo benefite i prosperitet i u školi i na budućem poslu, ali i na polju socijalizacije sa drugima.

Samopouzdanje dolazi iz učenja više veština koje su karakteristične za gimnastiku. To su pre svega fizičke vežbe, motoričke veštine, kroz salto ili balansiranje na gredi, deca ne samo što jačaju svoje telo, već i otkrivaju svoju snagu iznutra. Deca se uče da uspešnim prevazilaženjem svakog napora ostvaruju napredak za jedan korak više i to im daje samopouzdanje.

Samostalnost i gimnastika

Put ka samostalnosti nije samobpriča o individualnim dostignućima. Gimnastika uči decu i o značaju timskog rada i podrške. Kroz rad u grupi, deca uče da se oslone jedni na druge, da se raduju uspesima svojih drugova i da zajedno prevaziđu prepreke. Deca se kroz gimnasziku uče da samostalno donose odluke, a u kasnijoj fazi kada dođu takmičenja i da samostalno koncipiraju svoje koreografije i kombinuju pokrete.

Same veštine koje se kroz gimanstiku razijaju jesu upornost, disciplina, fokus, samopuzdanje, kreativnost a to su sve veštine sa kojima će vaše dete biti samostalno čime god da se bavi kasnije u životu.


Submit Your Comment