Kao što ste pročitali, proteklo je mnogo vremena dok se sportska gimnastika uobličila u sport kakvog danas poznajemo i volimo. To se dogodilo tek tokom pedesetih godina dvadesetog veka, i to kao svojevrsna kombinacija dve vrste gimnastike.

To su, zapravo, bile dve škole gimnastike, koja se vežbala u Nemačkoj i u Švedskoj. Ove škole i načini vežbanja su se razlikovali. Naime, nemačka škola je stavljala akcenat na vežbe koje traže izrazitu snagu od takmičara, i takve sprave su se koristile, dok su Šveđani više vežbali bez ikakvih sprava.

Na taj način nastaje sportska gimnastika popularna u savremenom svetu, gde se od takmičara traži, pre svega, da budu veoma snažni, odvažni, da imaju razvijen osećaj za ritam, ravnotežu i balans, a potrebna je i fokusiranost i usredsređenost. 
Sportska gimnastika se smatra bazičnim sportom, iz razloga što je u osnovi svih sportova. Pošaljite komentar