Kako bi detetu obezbedili srećno detinjstvo i kako bi stvorili dobru podlogu za njegov dalji razvoj, potrebno je da budemo prisutni u njegovom životu, da pratimo njegov razvoj i da ga usmeravamo kroz odrastanje.

Ovo usmeravanje se odnosi kako na fizički, tako i na psihički i emocionalni razvoj deteta. Važno je da znamo kako dete prolazi kroz dan,o čemu razmišlja i kako se hrani, kao i da primetimo neke obrasce koji nisu dobri za naše dete i koji su potencijalno opasni i mogu dovesti do težih posledica.

Kada je u pitanju gojaznost deteta to možemo sprečiti ili promeniti ukoliko se desi. Moderna vremena na žalost doprinose preteranoj izolaciji, i provođenju vremena uz ekrane, što direktno podstiče gojaznost. Osnovni razlog je svakako preterano kalorična i nezdrava hrana, koja danas čini većinu tržišta, a koja je prezasićena mastima, koje doprinose gojenju. Nekada je hrana bila zdravija i manje zagađena, te je bilo mnog manje gojazne dece.

Danas kada imamo spoj nezdrave hrane, loše ishrane i nepravilnih navika u ishrani u kombinaciji sa pasivnim provođenjem slobodnog vremena i ne upražnajvanjem fizičke aktivnosti, kao rezultat dobijamo dete koje se neće razviti na adekvatan način.

Iako postoje deca sa brzim metabolizmom, kod kojih se ne vide loše navike u ishrani, to ne znači da je njihov organizam time zdraviji. Gojaznost kod dece se može preduprediti, sprečiti ili promeniti. Ukoliko redovno pratite razvoj svog deteta, vi ćete se truditi da predupredite gojaznost ili uopšte loše navike kod svog deteta, tako što ćete podsticati dete da usvoji zdrave navike, koje bi se sastojale od pravilne ishrane, sportskih aktivnosti i regulisanja broja sati za ekranom.

U ekstremnim situacijama kod preterane gojaznosti dece u vrlo ranom uzrastu, potrebno je uključiti i stručnu pomoć i kontinuiran rad na svakom segmentu odstranjivanja gojaznosti.

Ukoliko gojaznost nije ugrožavajuća, potrebno je u razgovoru sa stručnim licem napraviti plan ishrane, uključiti sportske aktivnosti i pružiti psihološku podršku detetu.


Submit Your Comment