Sticanje novih prijatelja za decu je jako važno, bez obzira da li su u predškoslkom ili školskom uzrastu. Ponekad su deca dovoljno komunikativna da mogu to da urade sama, te lako i jednostavno sklapaju prihateljstva, a ponekad im je potrebna podrška kako bi kroz proces socijalizacije prošla uspešno. Deca su ponekad stidljivija u određenom delu života, ali se dešava da su kao mala slobodnija, dok se u tinejdžerskom periodu sklona zatvaranju.


Zato su roditelji tu kao podrška u svakom segmentu odrastanja. Roditelji mogu naučiti kako d apomognu svom detetu da stekne više prijatelja i da samo kroz to druženje nauči o sebi. Jedan od načina jeste podsticanje interakcije među decom, kada se njihovo dete nalazi u parku, na rođendanu ili bilo kom mestu, gde ima više dece. Možete osmisliti zajedničku igru na plaži, u parku, ili na rođendanu, upoznati svoje dete sa mališaniam i uključiti ga u igru. Obično nakon početne igre je sve jednostavnije,a deca posle toga sama nastave druženje.


Takođe, rad sa vašim detetom i razvijanje socijalnih veština je takođe važno. Naučite dete kako da komunicira sa drugima, kako da započne razgovor i igru i kako da se ponaša u određenim situacijama. Ukoliko kod svog detete aprimetite neka nepoželjlna ponašanja trudite se da to na licu mesta ispravite. Jedna od najboljih načina je povezivanje sa drugom decom, jesu zajednička interesovanja.Popričajte sa svojim detetom o aktivnostima koje su mu interesantne i upišite ga na te aktivnosti, bez obzira da li je to sport, likovna radionica ili neka druga aktivnost. Stidljivoj deci će biti lakše, ako su okruženi vršnjacima, sa kojima dele inetresovanje, jer če se na tim aktivnostima osećati opuštenije.


Submit Your Comment