Pre nego što navedemo discipline, spomenućemo još jednu podelu a to je da se gimnastika deli na sportsku i ritmičku. Sportska je dostupna za dečake i devojčice, dok je ritmička rezervisana samo za devojčice i devojke.

Muške discipline su:
- Vratilo
- Razboj
- Konj sa hvataljkama
- Krugovi
- Parter
- Preskok.

Ženske discipline su:
- Parter
- Greda
- Dvovisinski razboj
- Preskok.

Kao što vidimo, muškarci se takmiče u 2 discipline više nego devojke, a sada ćemo se malo pozabaviti bodovanjem.

Naime, na osnovu rezultata koji su postigle, ekipe se takmiče dalje u ekipnom finalu, dok se pojedinci nadmeću u finalu po spravama, odnosno u finalu višeboja. Pošaljite komentar