Za razliku od vratila, razboja, konja sa hvataljkama, krugova (karika), konja za preskok... – parter deluje nekako, najlakše i čini se da su vežbe na njemu najjednostavnije za izvesti. Ipak, da li je to baš tako?

Ljudi obično misle da je najteže izvoditi vežbe na krugovima i da je tu potrebna neverovatna snaga mišića ruku. To je tačno, naravno, ali isto važi i za konja sa hvataljkama, koji se smatra jednom od najtežih sprava u muškoj sportskoj gimnastici.

Šta je sa parterom? Ovo je površina od 12 x 12 metara, međutim, da bi se dobile najviše ocene sudija, potrebno je da se izvedu vežbe koje podrazumevaju akrobatiku, i dosta elemenata koji zahtevaju snagu. 
Vežba se bez muzike, kada je reč o muškim disciplinama, a ne postoje ni plesni elementi, za razliku od žena. 


Pošaljite komentar