Koliko trener može da utiče na ljubav deteta prema sportu?

 

Iako postoji mišljenje da deca ne slušaju, istina je da oni slušaju, čak i kad mislite da vas ne čuju, ali vas još više posmatraju. Nije važno šta pričate, več šta radite i to će vam reći svaki psiholog, a ukoliko želite da promenite neko ponašanje kod deteta, prvo ga usvojite sami. Budite dobar primer svom detetu, jer ono će raditi ono što radite i vi.

Isti slučaj, važi i za druge autoritete koji su prisutni u životu deteta, kao što su učitelji, nastavnici, treneri, rođaci.

Loš trener može zauvek ugasiti detetovu želju za terniranjem isto kao što dobar trener može napraviti čuda. 

Trener ima ne samo ulogu da trenira i razvija sportske veštine kod deteta, već ima i vaspitnu ulogu. On mora biti dovoljno veliki autoritet da naravi organizovan trening gde će deca biti poslušna i naučiti pravila igre i ponašanja, ali  dovoljno mudra da sa detetom razvije odnos poverenja, tako da iz deteta izvuče maksimum. Dobar trener nije onaj koji je popustljiv, već onaj koji uspe da motiviše dete i da iz njega izvuče sve one dobre osobine, ali i maksimum koji može da ostvari u tom sportu. Kroz pravilan pedagoški rad, uvažvanje svakog pojedinca i fer igru, trener će postati omiljena detetova fogura, koja će mu biti podrška kroz odrastanje, baš kao što su to i roditelji.

Iako je dete na početku nesigurno, plašljivo i neodlučno, trener mora pronaći pravi pristup prema detetu, a ne za svako dete koristiti iste obrasce, Kada dete stekne poverenje, tada će imati volje da trenira ali i da da maksimum od sebe.

Sa druge strane loš trener može ubiti detetovu želju za treniranjem čak  i ako je u početku postojala želja i ambicija za treniranjem. Ukoliko je trener nedovoljno posvećen, hladan ili sa decom razgovara suviše oštrim tonom, čak i najveći talenti će brzo odustati.

Dinamika treniranja, najviše zavisi od odnosa trenera i deteta. U pojedinim slučajevima, trener može još više zainteresovati i motivisati dete da trenira, čak i ako je dete u početku bilo stildljivo i neodlučno, ali ga može i demoralisati, ako ima loš pedagoški pristup, tako da dete brzo odustane, ukoliko mu se nameće preveliki uspeh za kratko vreme ili ukoliko se oseća isforsirano.

Uloga trenera posebno je važna u profesionalnom sportu, kada trener ima sve veću i važniju ulgu u vaspitanju deteta i prati ga na takmičenjima i utakmicama. Tada je on zamena za roditelje i njegov značaj je suviše veliki, kako za detetov odnos prema sportu i životu, tako i za sam uspeh u sportu.

Pošaljite komentar