I da li su strašne, uopšte? Možda jesu, za nekoga ko samo posmatra i divi se umeću i veštini, a pre svega snazi sportskog gimnastičara. 

Međutim, kao i svaki drugi izazov u životu, tako se i vežbanje na krugovima nauči, savlada i gimnastičari koji vežbaju na ovoj spravi smatraju se najlepše građenim. To je zbog toga što karike zahtevaju izuzetnu snagu gornjih ekstrmiteta, tj. ruku. Krugovi se nalaze na dva i po metra od poda, a prečka na kojoj se nalaze, visoka je pet i po metara. 

Između njih je razmak od pedeset centimetara, dok je obim kruga osamnaest centimetara. 

Gimnastičar vežbu izvodi okretima, na visini, a na kraju, vežbanje se završava akrobatskim skokom. Pošaljite komentar