I dalje nastavljamo da se bavimo pozitivnim aspektima vežbanja na psihu dece. U prethodnom tekstu smo zaključili da skoro nijedna prepreka nije nesavladiva, samo ako se dovoljno potrudimo. Naravno, tome treba dodati da ispred sebe treba postavljati realne izazove, a ne neke previsoke, jer bi onda moglo da usledi razočaranje. Ipak, ovo je već deo koji će odrediti trener, jer on najbolje poznaje predispozicije svojih učenika.

Smisao je u tome da se savladavaju manje, pa sve veće prepreke, dok se ne postignu maksimalni rezultati. Ono na šta želimo da skrenemo pažnju, to je da se ovakav način razmišljanja deteta prenosi i na sve ostale oblasti života, kao što je škola, vannastavne aktivnosti, druženje... Dete postaje sigurno u sebe, i svesno da ako se trudi na časovima, na primer, matematike ili fizike, da će svakako imati bolje ocene, nego ako u startu odustane, jer je to težak predmet, tj. nesavladiva prepreka, pa se zadovolji nekom dvojkom.

Poenta bavljenja sportom jeste da svakoga dana napredujemo i postajemo bolji od sebe samih. Pošaljite komentar