Kao što smo već naveli u nekom od prethodnih tekstova, gimnastika je bazičan sport, na kome počivaju svi ostali sportovi i deli se na sportsku i ritmičku. Dečaci nemaju mogućnost da biraju, jer oni mogu da treniraju samo sportsku gimnastiku, gde je akcenat na snazi i ne vežba se uz muziku, dok devojčice mogu da se odluče, da li žele isto što i dečaci, ili bi radije nešto više namenjeno njima a to je vežbanje uz muziku. Ritmička gimnastika nalikuje plesu i baletu, tako da je sjajan izbor za devojčice koje gaje više različitih interesovanja.


Kod ritmičke gimnastike se vežba uz pomoć nekoliiko sprava i to su traka, lopta, vijača, čunjevi, obruč. Dečaci vežbaju na konju sa hvataljakama, parteru, krugovima (karikama), konju za preskok, vratilu, razboju.

Međutim, postoje i ženske discipline sportske gimnastike i to su: parter, greda, dvovisinski razboj, preskok.


Kod sportske gimnastike nema muzike koja prati izvođenje vežbi, kao što je slučaj sa ritmikom. Pošaljite komentar