Preskok je disciplina koja se izvodi i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, i u ovom kraćem tekstu ćemo se njime pozabaviti. 

Kod devojaka, zalet je dug oko dvadeset pet metara. Nakon toga se vežbačica odrazi od odskočne daske, i to prema konju koji služi za preskok. Potrebno je da se u preletu prebaci na drugu stranu, i da doskoči na strunjaču.

Kod muškaraca, konj za preskok je visok oko 135 cm, a u toku takmičenja potrebno je da se izvedu dva skoka. Ocena može da se dobije zbirom, da se računa bolji od dva skoka, ili se dolazi do srednje ocene.

Interesantno je da je tek 2001. godine gimnastički konj koji se koristio do tada i koji je smatran tradicionalnim, zamenio stabilnijom i dužom spravom, koja je takmičarima omogućila lakši preskok. Ova promena je odrađena i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. 


Pošaljite komentar