Možda ste uspeli da ubedite dete da je bavljenje sportom dobro za njega, i ono je počelo da odlazi na treninge, ali već na početku pokazuje znake bezvoljnosti, nezainteresovanosti...

U ovom slučaju nije loše da se obratite treneru da bi porazgovarao sa takvim mališanom i dao mu dodatne motive da se više potrudi kako bi zavoleo sportsku gimnastiku.

Često se uspeh u ovom smislu postiže kada se detetu pokažu konkretni primeri – deca koja su gojazna usled stalnog sedenja i potpunog odsustva fizičke aktivnosti, ili koja nisu dovoljno borbena, pa ni u školi ne pokazuju značajne rezultate i slično; sa druge strane, pokažite mališanu pozitivne primere – decu koja su osvajala medalje na raznim takmičenjima, ukažite im kako su svi ponosni na njih, od roditelja preko drugara i cele škole, i upitajte sada svog mališana, da li želi da bude kao prvo opisano dete ili kao drugo?


Pošaljite komentar