Može se dogoditi da je vaše dete sasvim nezainteresovano za bavljenje sportom, a vi toliko želite da ga izvučete iz kuće i uključite među vršnjake, te da ga pokrenete na aktivnost kako bi se pravilno razvijalo i raslo.

Jedna od priča jeste da detetu objasnite da je sportska gimnastika drevni sport, uz koji su se nekada ratnici pripremali za borbe. Takođe, reč je i o osnovnom – bazičnom sportu, što znači da dete u svakom trenutku, ako se predomisli i odluči da mu se nešto drugo više sviđa, može da se jednostavno prebaci, pošto je postavilo sjajne osnove i temelje.

Dakle, sportska gimnastika je idealna za decu koja ne znaju šta hoće, ali i kao priprema za sport u koji će se kasnije zaljubiti. Jedan deo dece nastavlja profesionalno da se bavi ovom disciplinom. 


Pošaljite komentar