Svakako da je nezahvalno da odvajamo vežbe koje izvode takmičari i takmičarke u sportskoj gimnastici, jer je svaka od njih teška i zahtevna na svoj način. Da bi se pravilno izvela, potrebne su godine vežbanja i rada, bezbroj ponavljanja istih pokreta koji se dovode do savršenstva.
U ovom kratkom tekstu ćemo se baviti preskokom. 

Vežbač uzima zalet, koji je obično dug oko dvadest i pet metara, a potom se odrazi od odskočne daske, i to prema konju za preskok. Prebacuje se na drugu stranu u preletu, i doskače na strunjaču.
Kod muškaraca, konj za preskoj je visok 135 centimetara. Najčešće se izvode dva različita skoka u toku jednog takmičenja, dok se ukupna ocena dobija na tri načina: zbirno, uzima se bolji od dva izvedena skoka ili se računa srednja ocena.Pošaljite komentar