Često je lakše da se takmičimo i nadmećemo sa drugima, nego sa samima sobom. Šta to zapravo, znači? Pre svega, sportska gimnastika ima za cilj da određene vežbe izvedemo maksimalno pravilno, tako da nema nijedne greške. Dakle, dovodimo nešto do savršenstva. 

Da bi se ovo postiglo, potrebno je ponavljati veliki broj puta iste pokrete, iste vežbe, ali je rezultat na kraju više nego zadovoljavajući, jer shvatamo da smo preskočili jednu prepreku, za koju smo možda mislili u startu, da nećemo moći.

Vežbajući sportsku gimnastiku, iz treninga u trening, kod dece raste samopouzdanje, tako da ona uspešno uče da se uhvate u koštac sa svim ostalim izazovima u životu. To može da bude, pre svega, škola i zadaci koji su u okviru nje, a onda i privatni plan.

Takmičiti se sa sobom, znači postati bolji od sebe, a onda se i protivnici lakše pobeđuju. Tome nas uči svaki sport, a posebno sportska gimnastika, jer takmičar vežbu izvodi sam i kriterijumi su dosta visoki, posebno kada se stigne do pokazivanja veština na nekom takmičenju.

Zakažite probni trening i uverite se koliko je korisno da se vaše dete redovno bavi sportom.

 

Pošaljite komentar