Niko ne želi da bude sam i usamljen, a današnja napredna tehnologija vodi baš u tu vrstu izolovanosti – stvaraju se takozvane “generacije zatvorenog prostora“. O čemu se tu, zapravo, radi?

Generacija zatvorenog prostora su ona deca koja svoje detinjstvo provode družeći se sa modernim tehnologijama, putem interneta ili TV-a, a ne sa vršanjacima, u realnom svetu. Oni tako stvaraju na stotine virtuelnih prijatelja, ne praveći razliku između stvarnih drugara sa kojima mogu da pričaju uživo, trče, igraju se i zabavljaju, kao što su to činili njihovi roditelji.

Baš zbog toga što ste vi imali drugačije detinjstvo, koje je bilo ispunjeno celodnevnom igrom u parku ili u dvorištu škole, upravo iz tog razloga bi trebalo svoje dete da pokrenete i da ga uključite među njegove vršnjake. Najbolji put za to je – sport. 


Pošaljite komentar