Gimnastikom se mališani počinju baviti u najranijem detinjstvu, a to je uzrast od četiri do šest godina, koji se smatra idealnim. Prednosti bavljenja ovom sportskom disciplinom su mnogostruke – gimnastika utiče pre svega, na pravilno formiranje kičmenog stuba, što je od izuzetne važnosti za decu koja su u rastu i razvitku.

Pored toga, mališani nauče da pravilno drže svoje telo, što je najbolja preventiva od stvaranja raznih deformiteta.

Gimnastika se deli na sportsku i na ritmičku. Sportskom gimnastikom se bave i dečaci i devojčice, dok je ritmika rezervisana samo za klinceze. Prednost ritmike je u tome što je to savršen spoj sporta i plesa, jer se trenira i takmiči uz muzičke ritmove – nekada je to klasična muzika, a ponekad popularni, moderni ritmovi. 

Sve su to samo neki od razloga da svoje dete usmerite na bavljenje gimnastikom i da mu pomognete da se pravilno psiho-fizički razvija. Pošaljite komentar