Sve na svetu ima svoje dobre strane i mane. Tako je i sa internetom, bez koga bi 21. vek bio sasvim nezamisliv. Preko interneta dobijamo informacije koje su nam potrebne o svemu i svačemu, a to nije ni čudo, kada se uzme u obzir da se radi o mreži svih mreža. 

Ipak, prekomerno korišćenje virtuelnih sadržaja, može da ima dosta negativnih posledica. Konkretno, mlade osobe žive u zabludi o tome kako zapravo izgleda stvaran svet, pošto im se plasiraju sadržaji koji nisu realni. 

Osim toga, bavljenje internetom vodi ka statično pasivnom načinu života, koji znači malo ili nimalo fizičkih aktivnosti. To stvara od dece gojazne osobe, koje vole brzu hranu, i imaju malo kondicije, slabu snagu u mišićima, te lošu volju da se uopšte pokrenu i čak izađu iz kuće.

Škola je jedina aktivnost koja se mora, ostalo se svodi na pasivnost i sedenje u zatvorenom prostoru. Uporedite sada ovu mladu osobu, koja živi na ovaj način, sa detetom koje je sportista, i koje se bavi gimnastikom od svoje recimo, pete godine? Kao što vidimo, razlike su više nego ogromne i neuporedive. 

Pošaljite komentar